برند خدمات ( (  Service brand

برند خدمات شبیه به برند محصولات میباشد ، اما ارزش ادراک شده از خدمات هم به آن اضافه می شود. از چندین لحاظ مشکل تر از توسعه ی برند محصولات است، چرا که خود خدمات به تنهایی به اندازه ی محصولات ملموس نمیباشد.برند خدمات،در خصوص خدمات حرفه ای مناسب است. امروزه این نام تجاری برای بازاریابان شرایظی فراهم می سازد تا از رقابت بر سر مهارت جلوگیری نمایند و برند خود را به صورت حسی توسعه و گسترش دهند. وفاداری و انتظارات مربوط به تکنولوژی مدل های آنلاین جدید، مثل برندهای حق اشتراکی، که افراد یک مبلغ را به صورت ماهانه یا سالانه برای دسترسی به خدمات / کالا و محتوا پرداخت می کنند ، به سرعت در حال تغییر میباشند . برای مثال  ، کالاها ی بسیاری با نرم افزارهایی به بازار می آیند که با تجربه و ارزش ادراک شده افراد از برند ادغام می شوند .